P → A

Z początkiem roku akademickiego 2017/18 Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie zmieniła nazwę na: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie.

Rebranding marki: Strategia marki

Diagnoza marki
Research, trendy

Identyfikacja wizualna
Logo
System oznaczeń submarek
Key visual
Wdrożenie

Dobór materiałów, przygotowanie techniczne
Szablony oprawy komunikacji
Szablony plakatów spektakli
Brand Manual

Nowy znak nawiązuje konstrukcją i bryłą do dawnego logo PWST, zaprojektowanego w latach 80-tych przez Jerzego Napieracza.

Wraz z nowym logo powstał całościowy projekt identyfikacji wizualnej AST: system oznaczeń obejmujący filie, spójna typografia, gama kolorystyczna i układ dokumentów, akcydensów, materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Plakaty i broszury programowe mają ujednolicony 
układ i wygląd, tak by na pierwszy rzut oka komunikowały AST.

2017
Zespół projektowy::
Marcin Wolny, Tomasz Jurecki

Zobacz inne projekty