With open heart and mind

Dehonianie to rzymsko-katolicki klerycki instytut zakonny na prawie papieskim, założony w 1878 roku w Saint Quentin przez o. Leona Jan Dehona.

Rebranding marki zakonu:
Strategia

Analiza i diagnoza marki
Research, trendy
Stylistyka, tonality

Identyfikacja wizualna

Herb zakonu
Logo
System oznaczeń prowincji
Key visual
Ilustracje
Ikony i infografika
Motion design

Wdrożenie
Dobór materiałów, przygotowanie techniczne
Szablony oprawy komunikacji
Szablony prezentacji
Szablony materiałów informacyjnych
Design System
Brand Manual
www

User Experience Design
Web Design
Front-end development
Back-end development
Integracja z systemami

W użyciu było kilka wersji zakonnego herbu, niektóre bardzo ciekawe. Jednak brakowało tej jednej oficjalnej, o historycznie uzasadnionej symbolice. We współpracy z historykiem, ks. prof. dr hab. Józefem Mareckim oraz Centro Studi Dehoniani w Rzymie prześledziliśmy dokładnie historię i genezę tego symbolu.

Inspiracją dla współczesnej stylizacji herbu był witraż w oknie jednego z domów zakonnych w Austrii. Na tej podstawie, po koniecznych korektach w warstwie symbolicznej, powstał projekt oficjalnego, wspólnego dla całego Zgromadzenia herbu.

Opracowaliśmy oficjalną symbolikę zakonu – herb, pieczęcie, pisma, oraz tą mniej formalną zbudowaną wokół logo krzyża sercańskiego i hasła „With open heart and mind”

W toku prac nad uporządkowaniem komunikacji, Dehonianie postanowili opracować profesjonalne, jednolite Corporate Identity Zgromadzenia zakonnego. Słowo „corporate” jest tu jak najbardziej na miejscu – bo to rozległe, prowadzące aktywną działalność misyjną Zgromadzenie, obejmuje 41 jednostek rozsianych po całym świecie.

Jeden z powodów rebrandingu to ujednolicenie nazwy (np. w USA „Priest of the Sacred Heart”, w Hiszpanii „Reparadores”, w Polsce „Sercanie” itp). Prace objęły zarówno oficjalną symbolikę, jak i codzienną komunikację. Oprócz herbu Dehonianie posługują się nieoficjalnym, ale bardzo lubianym, symbolem „krzyża sercańskiego”.

Branding objął kompleksowy key visual i szatę graficzną materiałów – tych oficjalnych, jak i tych do codziennej komunikacji, gamę barwną, typografię oraz layout oparty o ujednolicony grid.

Symbol „krzyża sercańskiego” przyjął się jako popularny, nieoficjalny znak Zgromadzenia i w różnych wariacjach od lat jest używany przez wszystkie jednostki. Naturalnym było potraktowanie go jak logo i opracowanie jednej, „kanonicznej” wersji. Powstał też ujednolicony system nazewniczy i sposób łączenia logo z tekstem – w różnych językach i alfabetach.

Ważną częścią projektu było pozostawienie przestrzeni do manifestacji własnej tożsamości jednostek Zgromadzenia w różnych krajach. Umożliwiają to zarówno otwarte ramy kompozycyjne i kolorystyczne systemu, jak i miejsce na liternicze urozmaicenia komunikacji: dehoniańskie motto „with open heart and mind” pisane jest odręcznie, inaczej dla każdej jednostki.

Zobacz inne projekty