KBF - kultura, biznes, festiwale

Miejska instytucja założona w 1997 roku. Zajmuje się działaniami w obszarze kultury, biznesu, turystyki, edukacji oraz działań lokalnych.

Rebranding marki:
Strategia

Analiza i diagnoza marki
Architektura marki i portfolio
Analiza desk research
Stylistyka, tonality

Identyfikacja wizualna

Logo redesign
System oznaczeń submarek
Key visual
Ikony i infografika
Motion design

Wdrożenie

Dobór materiałów, przygotowanie techniczne
Szablony oprawy komunikacji
Szablon prezentacji pitch deck
Animacje
Design System
Brand Manual

www

User Experience Design
Web Design
Front-end development
Back-end development
Integracja z systemami

Dotychczasowa pełna nazwa Krakowskie Biuro Festiwalowe stała sie za mało pojemna. W komunikacji zdecydowaliśmy sie używać skrótu, rozwijanego jako kultura, biznes, festiwale.

Nowy logotyp wprost nawiązuje do poprzedniego, rozpoznawalnego i udanego znaku. Wciąż eksponowany jest przede w wszystkim skrót, łatwy do wymówienia i zapamiętania – który od teraz będzie stosowany w komunikacji jako jedyna nazwa własna (bez innych uproszczeń jak np. „Biuro”). Dotychczasowy, stylizowany na gwiazdkę asterysk został zastąpiony innym znakiem pisarskim: dwukropkiem, otwierającym długą listę aktywności i kompetencji KBF.

Z dawnych kolorów zostawiliśmy pomarańcz. Granat zastąpiła bardziej uniwersalna czerń. Dwukropek z dodatkowymi znakami stał się leitmotivem wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Nowy język wizualny KBF

Zaprojektowaliśmy liternictwo, szatę graficzną, szablony oraz zbiór zasad do tworzenia kolejnych projektów realizowanych lub zlecanych przez KBF.

Rebranding KBF to także zmiana w obrębie narracji językowej.

2020
Zespół po stronie Studia:
Marcin Wolny, Oksana Shmygol, Tomasz Jurecki, Maciej Mach, Piotr Baran, Jan Drozd, Mirosław Kliś
Zespół Klienta:
Izabela Helbin: dyrektor KBF. Michał Zalewski: członek dyrekcji, rzecznik KBF, dyrektor projektu. Aleksandra Wdowiak: zastępca dyrektor KBF ds. marketingu. Małgorzata Marszałek: kierownik Działu Komunikacji. Alicja Tokarczyk: kierownik Działu Kreacji i Brandingu. Paula Święch – Wałaszek: specjalista ds. komunikacji. Mieszko Hajkowski: specjalista ds. komunikacji. Anna Górska: starszy specjalista ds. kreacji i brandingu

Zobacz inne projekty