Identyfikacja wizualna miasta.

Rybnik, podobnie jak większość górnośląskich miast, przechodzi transformację – z miasta górniczo-hutniczego – w nowoczesny i przyjazny ośrodek miejski. Częścią tych zmian jest nowa identyfikacja wizualna.

Rebranding miasta, zakres:
Strategia marki

Analiza i diagnoza marki
Architektura marki
Research, trendy
Stylistyka, tonality

Identyfikacja wizualna

Logo miasta
System oznaczeń submarek

Elementy graficzne
Ilustracje
Ikony, infografika
Motion design

Wdrożenie

Szablony druków miejskich
Szablony oznaczeń
Oprawa social media
Dobór materiałów, przygotowanie techniczne
Design System
Brand Manual online

www

User Experience Design
Web Design
Front-end development
Back-end development

Nagrody

Historycznie miasto słynęło z hodowli ryb, stąd w miejskim herbie wizerunek szczupaka. Jednak sposób w jaki został narysowany w miejskim herbie, uniemożliwiał uproszczenie i stosowanie go na współczesnych nośnikach. Dlatego na potrzeby nowej identyfikacji wizualnej trzeba było opracować go od nowa. Narysowane grubszą kreską, uproszczone „logo heraldyczne” może być teraz swobodnie skalowane i umieszczane na różnych podłożach.

Wraz z logo opracowaliśmy oparty o siatkę modułową system oznaczeń wszystkich miejskich instytucji i jednostek Urzędu Miasta. W logotypie i miejskich materiałach został użyty krój pisma Favela autorstwa polskiego projektanta –  Mateusza Machalskiego. Na potrzeby key visuala błękit pochodzący z miejskiego herbu uzupełniliśmy dodatkowymi “śląskimi” kolorami: czarnym czerwonym i żółtym.

Leitmotywem SIW Rybnika są ilustracje inspirowane pochodzącymi z lat 20-tych witrażami w sali posiedzeń rybnickiego ratusza. Postaci w witrażach przedstawiają alegorie dziedzin tradycyjnie związanych z Rybnikiem: hutnictwa, przemysłu i handlu, wspólnoty miejskiej, górnictwa i rolnictwa.

Nowa tożsamość wizualna Rybnika obejmuje szatę graficzną miejskich dokumentów, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych – drukowanych i elektronicznych. W tym: urzędową papeterię i oprawę dokumentów, wzory miejskich plakatów, afiszy, ogłoszeń, folderów i informatorów, a także miejską stronę internetową. Spójne oznaczenie obejmie municypalne budynki, flotę samochodową, w tym pojazdy komunikacji miejskiej, a także gadżety, upominki i inne materiały reklamowe.

Zwieńczeniem prac jest Brand Manual online siw.rybnik.eu, stanowiąca zarówno prezentację, jak i poglądową instrukcję stosowania oraz stale aktualizowaną bazę komponentów systemu identyfikacji wizualnej.

przejdź na stronę manuala

2018-2019
Design & Art Direction::
Marcin Wolny, Oksana Shmygol, Tomasz Jurecki, Paulina Duźniak
Manual online:
Maciej Mach, Jan Drozd, Mirek Kliś
Zespół ze strony Klienta:
Robert Cebula, Kamil Styga

Zobacz inne projekty