Skawina - małe miasto, dobry sąsiad

Niewielki miasto i gmina na obrzeżach Krakowa. Dobre sąsiedztwo, cisza i spokój, znajoma społeczność i małe odległości.

Identyfikacja wizualna miasta:
Strategia marki

Analiza i diagnoza marki
Architektura marki
Research, trendy
Stylistyka, tonality

Identyfikacja wizualna

Logo miasta
System oznaczeń submarek
Elementy graficzne
Ilustracje
Ikony, infografika

Wdrożenie

Copywrite
Szablony druków miejskich
Oprawa komunikacji social media
Materiały promo – info
Brand Manual

Głównym założeniem projektu było wykorzystanie istniejącej symboliki miejskiej. Na podstawie analizy historyczno-heraldycznej opracowaliśmy nowy rysunek herbu, pieczęć i flagę miejską. Po zatwierdzeniu przez Komisję Heraldyczną MSWiA nowe symbole zostały wprowadzone do użycia przez Radę Miasta.

System Identyfikacji Wizualnej Skawiny bazuje na herbie. Logotypy miejskich instytucji tworzy się według prostych zasad, dodając do herbu typografię. Dzięki temu tożsamość wizualna miasta jest spójna i łatwa w odbiorze.

Inspiracją dla nowej oprawy graficznej miasta była panorama Krakowa, Kazimierza i Skawiny z XV-wiecznej „Kroniki Świata” Hartmanna Schedla. Przedstawione tam miasteczko wśród wzgórz nasunęło nam myśl, że dobre sąsiedztwo to ważny element tożsamości Skawiny.

Skawina to w dobrym tego słowa znaczeniu zwykłe, małe miasto. Można w nim odnaleźć wiele dobrego: ciszę, spokój i znajomą społeczność. Uznaliśmy, że projekt identyfikacji też powinien być zwykły i przyjazny we wdrożeniu. Layouty materiałów promocyjnych bazują na prostych podziałach i geometrycznych ilustracjach. W brandingu celowo użyliśmy systemowych fontów – Arial i Times New Roman, tak aby wszystkie instytucje mogły korzystać z systemu. 

2020
Zespół projektowy:
Julek Wierzchowski, Marcin Wolny, Paulina Duźniak

Zobacz inne projekty